fbpx

Teknisk
Information

SUNREAD LIFESTYLE TECHNOLOGY

Vad man behöver tänka på när man väljer solglasögon?

Syftet med att bära solglasögon är för det allra flesta att man lättare ska kunna se i starkt solljus. Det är också viktigt ur skyddssynpunkt då starkt solljus kan skada ögats lins. Man bör redan från tidig ålder börja använda solglasögon. Extra viktigt är det att skydda ögat så man inte får solbränna från reflekterande ytor som snö, vatten och sandstränder. När ljuset reflekteras kan det bli så mycket strålning att ögats näthinna kan få brännskador.

Sunread solglasögon med insatsoptik

Insatsoptik är en funktion där vi har tillverkat en exibel brygga som håller ett par linser precis innanför den skyddande yttre linsen. Insatsoptiken består av en lins samma som används i vanliga glasögon och fungerar på samma sätt. Fördelen med insatsoptik är att man får större valmöjlighet att välja solglasögonlinser till själva solskyddet. I mycket välvda bågar som behövs i ett par bra sportsolglasögon för att det ska täcka ansiktet och inte läcka in ljus blir linsen avsevärt större och bredare samt huvudformade. Detta gör det mycket svårt och framför allt mycket dyrt att tillverka som slipade linser.

Med insatsoptik är det lätt för användaren att byta den yttre linsen efter behov. Insatsoptik är den dyraste delen i solglasögonen och skulle man skada den yttre linsen behöver man inte byta optiken utan endast den yttre linsen.

Det negativa är att det kan vara problem att lägga in insatsoptik med styrkor över +4 eller – 3. Orsaken är att minus linser som är konkava blir tjockare i kanterna ju högre styrka på linsen. Plus linser eller konvexa linser är tjockare i mitten.

Detta kan delvis kompenseras genom använda linser med mycket högt index samt asfäriska linser som blir betydligt tunnare. Priset är dock högre. Högt index i linserna gör att det blir mycket lättare tack vare att det går åt mindre material.

Sunread tillverkar och utformar egen design på bryggan och använder ASA material som är hårt och har UV lter men ändå exibelt som gör att insatsoptiken ligger stadigt innanför den yttre linsen. CAD teknik med 3D skrivare används vid tillverkningen.

Tack vare att Sunread redan har 8 modeller solglasögonlinser i Sports serien med eller utan bifokala linser blir kombinationen med insatsoptik mycket exibel och passar såväl unga som äldre med eller utan ålderssynthet. Valmöjligheterna överstiger 100000 kombinationer att välja på med 8 olika solglasögonlinser, 5 olika färger på bågar, 5 olika styrkor på bifokala linser, insatsoptik med styrkor med 0,25 diopter variation med plus och minus linser med eller utan cylinder styrkor för brytningsfel som generell astigmatism. Det mesta finns i lager för snabb leverans.

Solglasögon med insatsoptik

När vi åldras börjar vi märka att synen inte längre är som den en gång varit. Ungefär i 40-45 års-åldern börjar den fokuserande linsen i ögat, kristallinsen, bli att stelare och mindre elastisk. Detta resulterar i att linsen inte längre kan ändra läge för att anpassa ögat till seende på olika avstånd. För en person med normal syn innebär detta att man får svårt att fokusera på nära håll medan man däremot ser bra på längre håll. Denna naturliga förändring kallas för ålderssynthet eller presbyopi och drabbar oss alla förr eller senare. Detta kan dock korrigeras med hjälp av läsglasögon eller bifokala linser som hjälper oss att ställa om blicken så att vi kan se bra på olika avstånd. Styrkan som kan behövas vid ålderssynthet för att se klart på nära håll varierar mellan +1,0 till +2,5. Behöver man mer styrka än så kan det vara andra orsaker som spelar in och man bör då helst besöka en optiker

Skadliga effekter med blått ljus

För mycket ljus inom det ultravioletta och blå-violetta banden kan skada det mänskliga ögat. Det kan leda till smärtsamma inammationer i bindehinnan och hornhinnan eller orsaka skador på ögats lins (t.ex. i form av Cataract) och framför allt på näthinnan (makuladegeneration).

Det är därför som det är så viktigt att använda solglasögon med 100 % UV-skydd vid starkt solsken – särskilt där mycket ljus reekteras, som t.ex. vid skidåkning eller segling.

Med extra blåljusreducering ”Blue Ray” lter minskar man det blå ljuset som når ögat i området av det blå-violetta ljuset mellan 400-425 nanometer

Polaroid (polariserande glas)

Ljus har egenskaper som skiljer sig från andra typer av vågrörelser. En av skillnaderna består i att ljus kan inte bara svänga upp och ner och i sidled utan i alla riktningar. Men det går att åstadkomma ljus som endast svänger i en enda riktning. Det kallas att polarisera ljuset. Ljuset får först passera en polarisator, ljuset blir planpolariserat. Sätter man sedan en polarisator till framför den första och vrider den 90 grader kommer ljuset att släckas ut. Detta kan man se genom att vända polaroid solglasögon 90 grader mot en LCD skärm och det blir helt svart när man tittar genom solglasögonen.

Principen utnyttjas till solglasögon. Polariserande solglasögon tar bort besvärande reflexer i en glittrande sjö eller ljus som reflekteras från en plan yta. Förklaringen till att detta fungerar är att när solljus reflekteras i en vattenyta polariseras ljuset (vänder sin polarisering 90 grader). När detta ljus träffar en polariserande lins så släpps inte just detta ljus igenom linsen vilket innebär att ljuset (reflexer) släcks ut.

Sunread solglasögon med läsruta finns med både polariserande och utan polariserande linser för till exempel piloter som måste kunna se reflexer från andra flygplan samt läsa alla typer av instrument i sin cockpit.

Skyddsglasögon - Certifiering EN 166 F och ANSI Z87.1+

Skyddsglasögon – Certifiering EN 166 F och ANSI Z87.1+ Sunread Sport modeller är klassade som skyddsglasögon enligt den Europeiska standarden EN 166 F. Med beteckningen F som innebär att alla sport modellerna är testade och godkända mot partiklar med hög hastighet, lågenergi anslag (6 mm stålkula i 45 m/s). Den Europeiska standarden kräver att användaren bedömer om detta är tillräckligt för ändamålet. Denna test ingår även i CE certifieringen för skyddsglasögon.

Sunread Sport modellerna är också testade och certifierade enligt den Amerikanska och internationella standarden ANSI Z87.1+ (American National Standard Institute) med beteckningen + som innebär ”High impact”. Den Amerikanska standarden är endast för yrkesrelaterat skydd, dvs 80 olika internationella företag har definierat vilket skydd som behövs i olika situationer/yrken och sedan har man utvecklat tester för att kontrollera att detta skydd uppnås med olika klassning för skydd. För rekreativ användning och vid sportutövning är det upp till användaren att bedöma om skyddet är tillräckligt för ändamålet.

Sunread solglasögon är certifierade som skyddsglasögon enligt EN 166 F samt ANSI Z87.1+

UV A – Ultravioletta strålar av typen A har en lång våglängd (315-400 nm) och kan lätt passera igenom glas. UV A strålar tränger också djupt in i huden och gör att det pigment vi har mörknar och ger oss en djupare solbränna.

UV B – Strålar av typen B (280-315 nm) tar sig inte lika djupt genom huden men är den som gör att vi bränner oss. UVB-strålarna medverkar till att bygga upp ett skyddande pigment i huden.

UV C – C-strålarna från solen når aldrig fram till jorden utan stoppas redan uppe i atmosfären.

Människokroppen har en fantastisk förmåga att reparera skadade celler. Ögats lins är tyvärr ett undantag och skador i linsen kan inte reparera sig själv. Det är därför viktigt att skydda sin ögon redan i tidig ålder för att inte få problem senare i livet. I vissa miljöer där solens strålar reflekteras kan man faktiskt få brännskador på näthinnan. Ställen där strålarna reflekteras (studsar) är på snö, sandstränder och vid vatten som sjöar, oder och hav samt alla plana ytor med reflekterande material. Där är det extra viktigt att bära solglasögon med fullgott UV-skydd när man är utomhus i stark sol.

Ett par effektiva solglasögon ska filtrera bort både A och B-strålar helt och hållet. Ett par solglasögon som har s.k. UV400 skydd innebär att det filtrerar bort alla UV strålar med en våglängd upp till 400 nano meter.

Alla Sunread modeller med polariserande eller utan polariserande solglas har UV 400 som skydd.

Hydrofobisk ytbeläggning

Med avancerad Nano teknik är det idag möjligt att göra linserna superhydrofobiska som gör att linsen blir vatten & smutsavisande. En självrengörande effekt gör det enklare att hålla linserna rena samt de ger en snyggt glansigt intryck.

Ett måste på havet där vatten och salt oftast lämnar avlagringar på linsen. Tekniken är tagen från Lotus bladet som har en hydrofobisk yta där vatten lättare bildar stora vattendroppar och rinner ner mot mitten av bladet så växten kan absorbera vattnet bättre.

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat är en plast baserad på termoplastiska polymer. Materialet är optiskt klart, värmebeständigt och extremt slagtåligt. Eftersom polykarbonat är lätt att bearbeta och varmforma, används det mycket inom industrin och till solglasögon med en speciell behandling för ökat UV-skydd. För ökad reptålighet finns det även polykarbonat med extra hård yta till exempel för skyddsglasögon. Polykarbonat kan infärgas i en mängd olika färger.

Skillnaden mellan TAC (Triacetate Lenses) och PC (polykarbonat) är att när man använder TAC, limmar man på en polaroidfilm på linsen. Denna kan börja agna i kanterna med tiden, medan det i PC är injicerat under gjutningen av linsen. Detta gör att det håller längre och ger en klarare lins. PC-linser är dessutom mer reptåliga.

Alla Sunread´s modeller har polykarbonat i linserna vilket ger ökad reptålighet och bästa UV-skydd.

Filterkategori i solglasögon

Sunread solglasögonmodeller har solskyddslter 0, 2 eller 3 i överensstämmelse med föreskrifterna och kraven i standard EN 1836, vilket garanterar att det grundläggande hälso och säkerhetskraven i direktiv 89/686/EEC uppfylls. Våra solglasögon är utformade för att skydda mot solstrålning inkluderat ultraviolett strålning.

Solskyddsltren tjänar framförallt till att skydda det mänskliga ögat mot alltför stark solstrålning förutom att öka komforten och förbättra synförmågan. Solglasögonen ska väljas efter det omgivande ljusets intensitet och personlig känslighet mot bländning så att det inte tröttar ögonen även om det används lång tid.

Genom att värdera den spektrala genomsläppligheten går det att få ut en bestämd ljusgenomsläpplighetsfaktor för solskyddsltret, d v s förhållandet mellan ljusödet som passerar genom ltret och det infallande ljusödet. Mot denna bakgrund klassiceras ltret enligt följande kategorier som föreskrivs av EN 1836:

Filter-kategori

Färgton

Användning

0 – ofärgade el svagt tonade utan reducering av solstrålning

1 – svagt tonade för reducerad solstrålning

2 – måttligt till kraftigt tonade universallter för allmän användning

3 – kraftigt tonade för skydd mot intensiv solstrålning

4 – mycket mörka för intensiv solstrålning på snö- el sandtäckta ytor, på vatten och i bergen eller tropiska områden. Ej lämpliga vid bilkörning

Baskurva (BC) på linsen - böjning av glasen

Baskurvan Avser krökning av linsen, vilket delvis avgör hur djupt ramen kommer att avsluta. Sunread solglasögon kommer med baskurva 8 som sveper djupare runt sidorna av ansiktet, vilket ger bättre skydd mot ljus som “läcker” in i sidorna av ramen. Ju större baskurvan är desto planare är linsen.

Sunread´s solglasögon kommer med baskurva 8